NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Prawa konsumenta – zakup komina

2018-02-20 11:08:04

Warto wiedzieć, co oznacza, że producent udziela gwarancji i jakie prawa przysługują nam przy zakupie systemu kominowego.

- Nasza gwarancja jest dowodem na to, że  produkty firmy MK są wykonane zgodnie z europejskimi normami technicznymi i obowiązującymi aktualnie przepisami prawa budowlanego. Są ponadto wykonane z materiałów, na które posiadamy odpowiednie atesty i certyfikaty – wyjaśnia Dorota Wojciechowska, manager produktu marki MK Systemy Kominowe. Gwarancja zapewnia, że elementy systemów są wolne od wad fizycznych, które mogą powstawać w czasie produkcji oraz transportu towaru do klienta. Nie obejmuje ona natomiast:

- nieprawidłowo dobranego komina do instalacji, niespełniającego warunki normy PN_EN 12384-1:2004 Kominy – Metody obliczeń cieplnych i przepływowych

- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej konserwacji przewodów kominowych wymaganych przez prawo budowlane i rozporządzenia MSWiA (sprawdzanie stanu technicznego oraz okresowe czyszczenie przewodów kominowych)

- nieprawidłowej wydajności, spowodowanej niewłaściwym montażem lub konfiguracją zakupionego sprzętu

W praktyce, marka MK Systemy Kominowe gwarantuje niezawodną pracę systemów przez 20 lat – jeśli ich użytkownicy będą z nich korzystać  zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami producenta i przepisami prawa. - Jesteśmy pewni jakości naszych produktów, wiemy jednak że zdarza się użytkownikom nieświadomie popełnić błędy instalacyjne. Mam tu na myśli, między innymi, wykorzystywanie starych systemów kominowych do eksploatacji z nowymi urządzeniami po modernizacji kotłowni, bez uwzględnienia przekroju przewodu kominowego i dostosowania typu pracy systemu kominowego do nowego kotła – mówi Marek Lis, ekspert MK Systemy Kominowe.

W przypadku materiałów instalacyjnych ich niezawodna praca jest o tyle ważna, że są to elementy najczęściej ukryte w budynku np. wkłady w szachtach kominowych, czy kominy powietrzno-spalinowe w zabudowie. Udzielając 20-letniej gwarancji, potwierdzamy, że nasze wyroby użyte zgodnie z ich przeznaczeniem nie ulegną zużyciu w tym okresie, a ich posiadacz uniknie drogiego i wymagającego remontu – dodaje.

Jeżeli jednak użytkownik komina z jakichś przyczyn nie jest zadowolony z pracy swojego systemu kominowego, to po sprawdzeniu czy taki system jest dobrze dobrany i dopasowany do urządzenia grzewczego, może poprzez sprzedawcę, u którego kupił komin, zgłosić reklamacje - w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu, e-maila, doręczyć osobiście lub telefonicznie. Sprzedawca po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, takich jak: dowód zakupu, przeglądy kominiarskie, dokumentacja fotograficzna, zgłasza reklamację do producenta, gdzie jest ona rejestrowana. Wówczas  rozpoczyna się 14-dniowa procedura, która ma na celu ustalenie przyczyn zaistniałego problemu. - Angażujemy przy tym kierownika działu odpowiedzialnego za powstanie reklamacji oraz pracowników z działu jakości, którzy zajmują się  przebiegiem całej reklamacji, czyli jej przyczyną oraz podjętymi działaniami naprawczymi.  Działanie te mają na celu nie tylko rozwiązanie danej reklamacji ale również wprowadzenie zmian w procesie produkcji i kontroli jakości, aby wyeliminować tego typu reklamacje – mówi Dorota Wojciechowska.

- Cały proces jest niezwykle transparentny, ponieważ naszym głównym celem jest wyjaśnienie zaistniałej niedogodności i uniknięcie ewentualnych problemów w przyszłości.

W przypadku zaistnienia usterki towarów uprawnienia gwarancyjne obejmują dwa sposoby jej usunięcia: naprawę towaru czy też jego części lub wymianę towaru / jego części na nowy.

 

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: